Wzorem Murdocha

Johnston Press, jeden z największych brytyjskich wydawców, przygotowuje się do pobierania opłat za treści publikowane w Sieci . Trzymiesięczna subskrypcja[…]

Read more