Całkowicie uzdrowione

Badacze z Leeds jako pierwsi zaprezentowali niezbity dowód na istnienie padaczki wywoływanej przez zmutowaną wersję genu Atp1a3 . Jak wyjaśnia dr Steve Clapcote, koduje on enzym zwany pompą sodowo-potasową, który reguluje poziom sodu i potasu w neuronach mózgu . Potwierdzono, że nierównowaga tych kationów prowadzi do drgawek ( Proceedings of the National Academy of Sciences ).