Czas w przestrzeni

Do wieku 4 lat dzieci oznaczają czas, odnosząc się do fizycznych odległości . Wg Daniela Casasanto z Instytutu Psycholingwistyki Maxa Plancka, rozumienie abstrakcyjnych pojęć, a więc i czasu, wywodzi się od obserwacji oraz zachowań dzieci w rzeczywistym świecie i nie zależy od oddziaływań kulturowych czy języka obfitującego w metafory ( Cognitive Science ).