Genetyczna walka o płeć

Zgodnie z klasycznymi poglądami na temat rozwoju płciowego, zarodek typowego przestawiciela ssaków rozwija się "domyślnie" jako samica , zaś powstanie osobnika płci męskiej wymaga aktywnej interwencji ze strony genu znajdującego się na chromosomie Y, charakterystycznym dla samców. Odkrycie dokonane przez naukowców z niemieckiego instytutu EMBL poddaje tę teorię w wątpliwość .