Muzyka przywraca świadomość przestrzeni

Ludzie, u których wskutek udaru rozwinął się zespół nieuwagi stronnej (pomijania stronnego), mogą odzyskać dawne umiejętności, słuchając ulubionej muzyki . Opisywane zaburzenie polega na niezdawaniu sobie sprawy z istnienia czegokolwiek – zarówno przestrzeni, jak i części ciała – po stronie przeciwległej do uszkodzonej półkuli.