Skuteczne podszywanie

Stylometria jest metodą wykorzystywaną przez historyków, w tym historyków literatury, a nawet przez biegłych sądowych. Notatkę lub dzieło analizuje się pod kątem ustalenia statystycznej charakterystyki stylu autora. Okazuje się jednak, że specjalistów można łatwo wprowadzić w błąd , co więcej udaje się to nawet osobom niewytrenowanym językowo i nieznającym odpowiednich programów.